Bibliografia

 1. Materiały pisemne wykorzystane do opracowania historii KK " Neptun" PTTK WSOSP
 2. Krok Stanisław – Przyjaciel Dęblina – Dębliński Informator Krajoznawczy Nr 1/1979.
 3. Łuczyński Andrzej– Przyjaciel Dęblina – 20 lat działalności Oddziału wojskowego PTTK w Dęblinie.Nr 17/1984.
 4. Krok Stanisław – Przyjaciel Dęblina – Kształtowanie świadomości krajoznawczej w Wyzszej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie Nr 18/1984.
 5. Łuczyński Andrzej – Przyjaciel Dęblina- 9 lat działalności sekcji kajakowej PTTK „ Neptun” wojskowego Klubu turystyki wodnej „ Ikar” WOSL Nr 19/1984.
 6. Łuczyński Andrzej– Przyjaciel Dęblina – Z działalności turystyczno krajoznawczej w Dęblinie w 1984 roku Nr 20/ 1985.
 7. Łuczyński Andrzej– Przyjaciel Dęblina – turystyka kajakowa w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie Nr 21/ 1985.
 8. Łuczyński Andrzej– Przyjaciel Dęblina – Z działalności turystyczno krajoznawczej w Dęblinie Nr 22/1985.
 9. Łuczyński Andrzej, Chlebicki Przemysław – Przyjaciel Dęblina – Poradnik Informator kierownika zagranicznych imprez turystyki kwalifikowanej Nr 23/ 1986.
 10. Osowsski Jan, Tertil Ryszard, Wilk Jerzy – Przyjaciel Dęblina – Poradnik żeglarza Nr 24/196.
 11. Łuczyński Andrzej– Przyjaciel Dęblina – Rys historii turystyki kajakowej Nr 25/1986.
 12. Łuczyński Andrzej – Przyjaciel Dęblina – Klub Kajakowy PTTK „ NEPTUN”: w Dęblinie Nr 28/1086.
 13. Łuczyński Andrzej– Przyjaciel Dęblina – Rys historii turystyki kajakowej – wydanie II Nr 30/1987.
 14. Łuczyński Andrzej– Przyjaciel Dęblina – Formy turystyki wodnej w uczelniach Wojska Polskiego Nr 33/1987.
 15. Łuczyński Andrzej, Oseńko Stefan– Przyjaciel Dęblina – Wspomnienia kajakarzy z lubelszczyzny Nr 34/1988.
 16. Łuczyński Andrzej– Przyjaciel Dęblina – 30 lat działalności wojskowych kół PTTK w Dęblińskiej uczelni lotniczej Nr 38/1988.
 17. Łuczyński Andrzej– Przyjaciel Dęblina – Wodniacki sprzęt i wyposażenie Nr 40/1989.
 18. Kowalski Wojciech – Przyjaciel Dęblina – Kajak ( tłumaczenie z język angielskiego ) Nr 41/1989.
 19. Łuczyński Andrzej– Przyjaciel Dęblina – Kajak składany Tajmień 2- budowa i użytkowanie ( tłumaczenie z języka rosyjskiego ) Nr 42/1989.
 20. Łuczyński Andrzej - Przyjaciel Dęblina – 75 lat Klubu kajakowego z Hamburga ( tłumaczenie z niemieckiego ) Nr 44/1990.
 21. Łuczyński Andrzej– Przyjaciel Dęblina – Turystyczne szlaki wodne w ZSSR ( tłumaczenie z języka rosyjskiego ) Nr 45/1990.
 22. Łuczyński Andrzej – Przyjaciel Dęblina – Turystyka kajakowa w ZSSR
  ( tłumaczenie z rosyjskiego miesięcznika Turysta ) Nr 46/1990.
 23. Materiały „ Szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na przodowników turystyki kajakowej PTTK Warszawa 1986 r.
 24. Granek Istfan – Kajaki i kanadyjki Warszawa 1974 r.
 25. Heinrich Alfred ( Tony ) – Podręcznik kajakowca Warszawa 1933 r.
 26. Heyrdal Thor – Ekspedycja tygrys Warszawa 1985 r.
 27. Komorowska Teresa – Gloger Warszawa 1985 r.
 28. Korabiewicz Władysław – Żaglem do jogów Warszawa 1984 r.
 29. Słownik Języka Polskiego Warszawa 1978 r.
 30. Turystyczne skrypty szkoleniowe Kraków 1994 r.
 31. Kronika KK " Neptun" WOSL - opracowywana min przez Wojciecha Gniadego