Ceremoniał wodniacki turysty kajakowego

Proponujemy dla wszystkich turystów kajakowych kilka form ceremoniału wodniackiego, które można przyjąć w klubach i sekcjach kajakowych. Te propozycje przedstawiamy na podstawie nowych ustaleń obowiązujących w Klubie Kajakowym PTTK „ Neptun” WOSL.

Nazwa klubu, koła, sekcji

Nazwa powinna być wiecznie żywym symbolem zespolonej grupy kajakarzy. Winna wynikać z tradycji wodniackich, środowiska czy PTTK. Nazwa powinna być wybrana przez całą grupę po wielu przemyśleniach.

Powitanie kajakarzy

Zawołaniem kajakowym - „ahoj” wymawiane przy powitaniach na wodzie, na biwakach. Na wodzie podnosi się również wiosło oburącz trzymane nad głową.

Ubiór i odznaki kajakowe

Poczuć się można na dobre członkiem swojego klubu czy sekcji kajakowej jeśli każdy członek grupy posiada jakiś wspólny jeden czy też kilka elementów ubioru. Może to być np. czapeczka, koszulka / dobrze jeśli z emblematami swojego klubu / używana na okres spływów czy spotkań kajakowych. Turystyczne odznaki kajakowe mogą być noszone na ubiorze lub na specjalnie przygotowanej krajce. Nie powinno się jednak nosić więcej niż 3-4 odznaki / walor estetyczny / będących najważniejszymi osiągnięciami turysty wodniaka. Np. srebrna Honorowa Odznaka PTTK Przewodnik Turystyki Kajakowej PTTK Duża Złota TOK PTTK

Przed spływem „ Rozpoczęcie spływu”

Każdy kajakarz trzyma wiosło skierowane piórem do środka komandora spływu.
Komandor podaje – jaki spływ, jaka trasa, a następnie wykrzykuje ahoj trzykrotnie, po każdym zawołaniu komandora wszyscy uczestnicy odpowiadają jednocześnie głośno ahoj również trzykrotnie.Mianowanie nowicjuszy kajakowych

Po zakończeniu pierwszego dnia spływu komandor ogłasza zbiórkę uczestników z wiosłami. Wcześnie bosman lub ratownik spływu spisuje dokładnie daty urodzenia tych , którzy biorą udział w spływie po raz pierwszy. Na zbiórce ustawieni są od najstarszego do najmłodszego uczestnika. Komandor mówi „Dzisiaj przypłynęliśmy etap spływu kajakiem zdaliście egzamin na kajakarza turystycznego”.
Po zakończeniu pierwszego dnia spływu komandor ogłasza zbiórkę uczestników z wiosłami. Wcześniej bosman lub ratownik spływu spisuje dokładnie daty urodzenia tych, którzy biorą udział w spływie po raz pierwszy. Na zbiórce ustawieni są od najstarszego do najmłodszego uczestnika. Komandor mówi „ Dzisiaj przepłynęliście etap spływu kajakiem zdaliście egzamin na kajakarza turystycznego. Mianuje was kajakarzami turystycznymi. Podaje komendę „ za kostki chwyć „ i jako pierwszy uderza piórem wiosła w wypięte pośladki nowomianowanych. Po komandorze, biją ci, którzy już podlegali chrztowi. Tylko najmłodszy nie może powetować sobie strat i razów otrzymywanych bo jest na końcu kolejki.